Gospodarka o Obiegu Zamkniętym w MŚP

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym w MŚP

Informujemy o otwartym naborze wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym ze środków Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej

Cel działania

Celem konkursu jest wsparcie MŚP z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji. Wsparcie w działaniu 1.3 FEPW jest dwuetapowe i obejmuje:

  • Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji; 
  • Etap II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Do kogo jest skierowane

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zlokalizowane w województwach Polski Wschodniej, tj. województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie lub mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

Termin naboru

do 19 grudnia 2023 r.
Dofinansowanie

100% kosztów do limitu 82 781 PLN

Dofinansowanie stanowi pomoc de minims.

W ramach I Etapu działania 1.3 FEPW możliwe jest sfinansowanie zakupu usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ- transformacji.

 

W ramach kolejnego, II Etapu możliwe będzie sfinansowanie budowy nieruchomości, zakupu środków trwałych oraz wszelkiego rodzaju odnawialnych źródeł energii.kontakt
Masz pytania?
Skontaktuj się
z nami.
kontakt