case study

Klient: Zakład Mechaniczny ELTECH Sp. z o.o.

Wdrożenie w działalności ELTECH nowej technologii produkcji średnio-gabarytowych wałów maszynowych

Projekt dotyczy wprowadzenia na rynek usługi polegającej na wykonywaniu przez przedsiębiorstwo ELTECH wałów maszynowych i innych elementów osiowosymetrycznych o dużej dokładności wykonania oraz zwiększonej wytrzymałości zmęczeniowej i twardości powierzchniowej osiąganej przez wdrożenie nowego procesu obróbki wykończeniowej metodą dogniatania. Powyższe zostało osiągnięte w toku realizacji projektu dzięki implementacji nowej technologii związanej z wdrożeniem w stosowanej dotychczas obróbce ubytkowej nowych układów pomiaru i redukcji drgań narzędzi obrabiających, telemetrycznego pomiaru i przetwarzania parametrów procesu technologicznego oraz wdrożeniem nieubytkowej technologii wykończającej obróbki powierzchniowej metodą dogniatania.

Potrzeby klienta

ELTECH świadczy usługi w zakresie obróbki mechanicznej-skrawaniem ciężkich, przestrzennych części maszyn wykonywanych na potrzeby przemysłu okrętowego, odlewniczego, energetycznego, maszynowego itp. Odpowiedzią na oczekiwania klientów oraz rozwiązaniem problemów dotyczących obecnie dostępnych usług było zaproponowanie przez ELTECH nowej usługi skutkującej wytwarzaniem produktów w postaci wałów maszynowych, które dzięki swoim parametrom i cechom zapewnią przedsiębiorstwu pozycję niekwestionowanego lidera na rynku. Co więcej, produkt ten był przełomowy dla całej branży bowiem mógł spowodować ustanowienie nowych standardów odnośnie do jakości wytwarzanych wałów dedykowanych sektorowi: energetycznemu, okrętowemu, papierniczemu, chemicznemu i maszynowemu. Klient zgłosił się do EGC z prośbą o pomoc w pozyskaniu dofinansowania na zakup linii produkcyjnej oraz aparatury pomiarowej. Urządzenia miały posłużyć do produkcji nowych wielkogabarytowych części maszyn, których technologia wytwarzania została opracowana przy współpracy z AGH.

efekty współpracy

Realizując projekt spółka ELTECH nabyła nowoczesne urządzenia, które posłużyły do wdrożenia nowej technologii produkcji średniogabarytowych wałów maszynowych. Co więcej, przyznana dotacja zainspirowała klienta do prowadzenia dalszych badań skupiających się na opracowaniu technologii produkcji wielkogabarytowych, wysokoprecyzyjnych otworów stożkowych do połączeń ciernych. Kolejny sukces zaowocował nie tylko poszerzeniem oferty klienta, ale również zakupem nowych urządzeń produkcyjnych i aparatury badawczej. Nasza współpraca obejmowała również wsparcie na etapie realizacji projektu, w tym pomoc w przygotowywaniu wniosków o płatność oraz prowadzenie korespondencji z instytucjami pośredniczącymi.