Rozliczanie dotacji


Twój projekt rekomendowano do dofinansowania? Gratulacje! Już czas by pieniądze trafiły na rachunek Twojej firmy. Pamiętaj, że decyzja o przyznaniu dotacji to dopiero połowa sukcesu.

Zajmiemy się całym procesem rozliczania dotacji - począwszy od przygotowania dokumentów do umowy o dofinansowanie, poprzez przygotowanie wniosków sprawozdawczych i wniosków o płatność. Przeprowadzimy przez procedurę wyboru wykonawcy/dostawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności. Poinformujemy o niezbędnych działaniach związanych z informacją i promocją projektu. Nasza wiedza i doświadczenie pozwoli Ci zminimalizować ryzyko popełnienia błędu - zależy nam, abyś otrzymał dofinansowanie w pełnej wysokości.


Dla kogo?


Dla wszystkich przedsiębiorców realizujących projekty ze wsparciem funduszy UE.


Zapewniamy


 • wsparcie w przygotowaniu dokumentów do umowy o dofinansowanie
 • przygotowanie wniosków sprawozdawczych
 • przygotowanie wniosków o płatność
 • konsultacje w zakresie prowadzenia projektu
 • informowanie o wymogach dotyczących odpowiedniej promocji projektu
 • informowanie o właściwym trybie udzielania zamówień
 • przygotowanie projektów zapytań ofertowych
 • przygotowanie projektów protokołów wyboru wykonawcy
 • weryfikacje dokumentacji zakupowej (zapytania ofertowe, oferty, umowy z wykonawcami)
 • aktualizowanie Harmonogramów Płatności
 • weryfikacja dokumentów księgowych i ich opisów
 • publikacje zapytań ofertowych w wymaganych bazach publicznych
 • przygotowanie wniosków o wprowadzenie zmian w projekcie
 • audyt projektu przed zapowiedzianymi kontrolami instytucji wdrażającej (wizyta u Zleceniodawcy)


Za nami 20 lat doświadczenia, ponad 1000 rozliczonych inwestycji technologicznych i projektów B+R+I, finansowanych ze środków publicznych. Posiadamy dużą wiedzę i doświadczenie we współpracy z Instytucjami wdrażającym, tj. BGK, PARP, NCBR, Urzędami Marszałkowskimi. Przeprowadziliśmy kilkuset naszych Klientów przez skomplikowane procedury rozliczeniowe i wspólnie z Nimi osiągnęliśmy sukces, potwierdzony pozytywnym audytem projektu.

Jesteśmy do dyspozycji