Ulga inwestycyjna


Jeżeli planujesz w najbliższym czasie przeprowadzić inwestycje związane z rozbudową lub doposażeniem swojego przedsiębiorstwa istnieje możliwość uzyskania związanych z tym znaczących zwolnień podatkowych.

Polska Strefa Inwestycji (PSI) jest alternatywą dla dotacji unijnych polegającą na zwolnieniu od podatku PIT/CIT dochodów z nowej inwestycji. Zwolnienie podatkowe w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz regionu może wynieść do 70% wartości zrealizowanej inwestycji.


Dla kogo?


 • MŚP,
 • duże przedsiębiorstwa.


Na co?


 • nabycie gruntów,
 • nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych,
 • rozbudowa lub modernizacja istniejących środków trwałych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 • najem lub dzierżawa gruntów, budynków i budowli,
 • nabycie aktywów w ramach leasingu finansowego,

lub do wyboru

 • dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników jeżeli są one większe niż nakłady inwestycyjne.


Kiedy?


 • Nabór ciągły.
 • Decyzję PSI otrzymasz po 30 dniach od złożenia poprawnie przygotowanego wniosku.


Ile?


 • Minimalny koszt inwestycji jest uzależniony od stopy bezrobocia w powiecie, w którym inwestujesz oraz od wielkości Twojego przedsiębiorstwa.


Zapewniamy


Wsparcie doradcze na każdym etapie procesu aplikacji:

 • ewaluacja koncepcji i możliwości finansowania,
 • przygotowanie wniosku, biznesplanu wraz z modelami finansowymi oraz niezbędnych załączników,
 • bieżący kontakt z organami odpowiedzialnymi za wydanie decyzji o wsparciu.

Jesteśmy do dyspozycji