Nasz
zespół

Poznaj nasz zespół


Naszym najważniejszym celem jest zapewnienie Klientom optymalnego finansowania dla realizowanych projektów inwestycyjnych oraz satysfakcji ze współpracy z EGC. Akceptacja i zaangażowanie w realizację tak zdefiniowanej misji stanowi o wyjątkowości ludzi, którzy na co dzień współtworzą markę EGC – naszych specjalistów, konsultantów, menedżerów i zarządu firmy. Dzięki kombinacji unikalnych kompetencji, wielu lat doświadczeń, rzetelności w podejściu do pracy i Klienta możemy skutecznie doradzać najlepsze rozwiązania.

Dział Funduszy Europejskich


Zapewnia kompleksową obsługę doradczą związaną z wyborem najlepszego źródła finansowania, definiowaniem założeń projektu inwestycyjnego (origination) i ich przełożeniem na dokumentację aplikacyjną, czym maksymalizuje szanse na uzyskanie oczekiwanego wsparcia. Zespół opiekuje się też procesem formalnej komunikacji towarzyszącej ubieganiu się o wsparcie finansowe.

Dział Analiz Biznesowych


Bada i ocenia potencjał rynkowy projektów inwestycyjnych naszych Klientów: zbiera i analizuje dostępne publikacje i dane, przygotowuje szczegółowe analizy, dokonuje estymacji ilościowych i jakościowych partycypując w tworzeniu biznesplanów i studiów wykonalności. Zapewnia wiedzę niezbędną dla podejmowania właściwych decyzji na rzecz Klienta oraz optymalizuje założenia projektowe pod kątem maksymalizacji korzyści, jakie Klient może uzyskać.

Dział Finansów i Rozliczeń


Odpowiada za przygotowanie i poprawność dokumentacji finansowej na etapie aplikowania o środki, a następnie nadzoruje realizację procesu inwestycyjnego, co zapewnia sprawne rozliczanie realizowanych projektów i terminowość wpływu dotacji.

Codziennie, na bieżąco, prowadzi i nadzoruje średnio pomiędzy 120 a 140 projektów inwestycyjnych na teranie całego kraju.

Dział Marketingu


Odpowiada za to, aby zapewniane Klientom wsparcie w pełni wpisywało się w ich oczekiwania względem jakości, komfortu i efektów współpracy. Dostarcza wiedzy pozwalającej sprawnie wykorzystywać szanse na rozwój pozycji rynkowej firmy i wzrost konkurencyjności jej oferty. Dba o to, aby kontaktowi z firmą towarzyszyła chęć nawiązania z nią trwałych relacji i poczucie wspólnie osiąganego sukcesu.

Dział Administracyjno - Prawny


Dział administracyjno-prawny EGC odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie biura Spółki w obszarze administracyjno-finansowo-prawnym. Wspiera organizację pracy wszystkich działów firmy, nadzoruje obsługę prawną i zadania podmiotów zewnętrznych. Czuwa nad sprawnym przepływem informacji i dokumentów pomiędzy pracownikami.

Partnerzy zarządzający

Dyrektor Zarządzający

Tomasz Kęcerski

+48 501 240 790
t.kecerski@egc.pl

Partner Zarządzający

Tomasz Chmielecki

+48 505 068 844
t.chmielecki@egc.pl

Partner Zarządzający

Przemysław Mazurek

+48 502 339 303
p.mazurek@egc.pl

Jesteśmy do dyspozycji