powrót

insights

23 stycznia 2023

Harmonogram naborów wniosków na rok 2023

Już w lutym ruszają nabory!

19 stycznia 2023 r. został zaakceptowany harmonogram naborów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r. Harmonogram uwzględnia wszystkie planowane w 2023 r. nabory w FENG, w tym organizowane w trybie konkurencyjnym oraz niekonkurencyjnym. Przewiduje się uruchomienie 27 naborów w trybie konkurencyjnym i 16 w trybie niekonkurencyjnym.

Nabory w działaniach FENG w 2023 r. uwzględniają bogatą ofertę wsparcia dla firm, a także organizacji badawczych oraz instytucji wspierających biznes. Łączna kwota na nabory przewidziane w harmonogramie wynosi prawie €4,7 mld (21 mld PLN), co stanowi około 60% całkowitej alokacji FENG.

Zachęcamy do współpracy!

 

Harmonogram naborów wniosków w programie FENG na rok 2023 r.