Nowe technologie w zakresie energii


Pierwszy konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rzecz neutralności klimatycznej i bezpieczeństwa energetycznego Polski. W efekcie udział energii z OZE w krajowym miksie energetycznym ma wzrosnąć o 20-50% w porównaniu do poziomu z 2020 r. Możesz się do tego przyczynić pozyskując dotację na Twój projekt, jeśli dotyczyć będzie następujących obszarów tematycznych:

 1. Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu,
 2. Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru,
 3. Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne.

Na realizację programu „Nowe technologie w zakresie energii” w latach 2020-2029 przeznaczono 800 mln PLN.


Dla kogo?


W konkursie startują konsorcja maksimum 3 podmiotów:

 • co najmniej 1 przedsiębiorstwo i co najmniej 1 jednostka naukowa,
 • liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.


Na co?


 • Studium wykonalności techniczno-ekonomiczne
 • Badania podstawowe
 • Badania przemysłowe
 • Prace rozwojowe
 • Prace przedwdrożeniowe


Kiedy?


 • Start - 1 września 2021
 • Zakończenie - 30 listopada 2021


Ile?


Budżet konkursu 380 mln PLN, w tym:

 • energetyka wiatrowa 125,9 mln
 • technologie wodorowe 141,2 mln
 • magazyny energii i mikrosieci 110,6 mln

Dotacja:

PrzedsiębiorstwoMikroMałeŚrednieDuże
Studium wykonalności techniczno-ekonomiczne70%70%60%50%
Badania podstawowe100%100%100%100%
Badania przemysłowe70%70%60%50%
Badania przemysłowe + premia80%80%75%65%
Prace rozwojowe45%45%35%25%
Prace rozwojowe + premia60%60%50%40%
Prace przedwdrożeniowe pomoc de minimis90%90%90%90%
Prace przedwdrożeniowe, pomoc publiczna, na usługi doradcze50%50%50%nd


Zapewniamy


Wsparcie doradcze na każdym etapie procesu aplikacji:

 • ewaluacja koncepcji i możliwości finansowania
 • badanie czystości i zdolności patentowej
 • poszukiwanie partnerów do konsorcjum
 • przygotowanie studium wykonalności/ założeń do modeli finansowych
 • przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie
 • przygotowanie do panelu ekspertów
 • rozliczenie dotacji i zarządzanie projektem

Jesteśmy do dyspozycji