EIC Accelerator


Finansuje przełomowe rozwiązania technologiczne i społeczne - technologie, produkty, usługi. Jest to wsparcie dla MŚP i smallmid-caps (do 500 pracowników) posiadających prototyp/model technologii walidowany/zademonstrowany w środowisku zbliżonym do rzeczywistego (5/6 TRL). Innowacja wykazuje wysoki potencjał do wdrożenia i szerokiej komercjalizacji na rynku europejskim oraz globalnym.


Dla kogo?


Możesz złożyć wniosek, jeśli jesteś:

 • MŚP (w tym start-up, spin-out, konsorcja wykluczone) posiadającym siedzibę w kraju członkowskim UE lub w kraju stowarzyszonym.
 • małą spółką o średniej kapitalizacji (zatrudniasz do 500 osób) z siedzibą w kraju członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym, ale wsparcie obejmie tylko działania stadium 9 TRL (komercjalizacja i wprowadzenie na rynek), zatem wyłącznie komponent inwestycyjny.


Na co?


 • Wynagrodzenia
 • Wydatki na realizację prac B+R
 • Podwykonawstwo
 • Rozwój i demonstracja technologii - prototypowanie, skalowanie, demonstracja
 • Amortyzacja środków trwałych
 • Zakup towarów i usług
 • Koszty podróży


Kiedy?


 • Krótki wniosek: w trybie ciągłym (ocena do 4 tyg.)
 • Długi wniosek: do 6 października 2021 (wynik po 5-6 tyg.)


Ile?


Budżet:

 • 1 087,6 mln EUR, w tym: 592,5 mln EUR na nabór ogólny i 495,1 mln EUR na nabór profilowany, czyli: zielone innowacje dla odbudowy ekonomicznej UE, technologie cyfrowe, technologie zdrowotne.

Grant:

 • Dotacja do 70% kosztów kwalifikowanych (od 0,5-2,5 mln EUR)
 • Finansowanie mieszane: dotacja do 70% kosztów kwalifikowanych (do 2,5 mln EUR), wejście kapitałowe od 0,5 do 15 mln EUR (obligatoryjna ocena duediligence)
 • Coaching, mentoring, dostęp do inwestorów oraz partnerów biznesowych.


Zapewniamy


Wsparcie doradcze na każdym etapie procesu aplikacji:

 • ewaluacja koncepcji i możliwości finansowania,
 • poszukiwanie partnerów,
 • przygotowanie wniosków, prezentacji i video-prezentacji,
 • przygotowanie do panelu ekspertów,
 • rozliczenie dotacji i zarządzanie projektem.

Jesteśmy do dyspozycji