EGC
w rankingach

Rok Organizator rankingu Tytuł rankingu Miejsce Wynik Uwagi
2015 "Fundusze Europejskie" magazyn o dotacjach Najskuteczniejsze firmy doradcze - Liderzy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (według wartości dotacji) 1 538,85 mln zł
2015 "Fundusze Europejskie" magazyn o dotacjach Najskuteczniejsze firmy doradcze - Liderzy doradzania małym i średnim przedsiębiorstwom (według wartości dotacji) 2 594,02 mln zł Pierwsze miejsce: 599,25 mln zł
2007-2013 "Fundusze Europejskie" magazyn o dotacjach Najskuteczniejsze firmy doradcze - Liderzy w pozyskiwaniu kredytu technologicznego (według liczby projektów) 1 81 projektów
2007-2013 "Fundusze Europejskie" magazyn o dotacjach Najskuteczniejsze firmy doradcze - Liderzy w pozyskiwaniu kredytu technologicznego (według wartości dotacji) 1 222,79 mln zł
2007-2013 "Fundusze Europejskie" magazyn o dotacjach Najskuteczniejsze firmy doradcze - Liderzy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (według liczby projektów) 2 342 projekty
2007-2013 "Fundusze Europejskie" magazyn o dotacjach Najskuteczniejsze firmy doradcze - Liderzy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (według wartości dotacji) 2 2 197,71 mln zł Pierwsze miejsce: 2 248,95 mln zł
2007-2013 "Fundusze Europejskie" magazyn o dotacjach Najsukteczniejsze firmy doradcze - Liderzy w pozyskiwaniu dotacji na odnawialne źródła energii (według wartości dotacji) 1 578,07 mln zł Jedyna firma, która przekroczyła próg pół miliarda zł
2007-2013 "Fundusze Europejskie" magazyn o dotacjach Najskuteczniejsze firmy doradcze - Liderzy pozyskiwania dotacji z innych źródeł (według wartości dotacji) 2 277,18 mln zł Pierwsze miejsce: 281,95 mln zł
2007-2013 "Fundusze Europejskie" magazyn o dotacjach Najskuteczniejsze firmy doradcze - Liderzy doradzania małym i średnim przedsiębiorstwom (według wartości dotacji) 1 2316,78 mln zł EGC jako jedyna firma przekroczyła próg 2 miliardów złotych.
2007-2013 "Fundusze Europejskie" magazyn o dotacjach Najskuteczniejsze firmy doradcze - Liderzy doradzania małym i średnim przedsiębiorstwom (według liczby projektów) 2 609 projektów
2007-2013 "Fundusze Europejskie" magazyn o dotacjach Najskuteczniejsze firmy doradcze - Liderzy doradzania przedsiębiorstwom (według wartości dotacji) 1 2755,88 mln zł
2012 "Fundusze Europejskie" pismo ogólnopolskie Najskuteczniejsze firmy doradcze 2012 - dotacje dla MŚP 1 389,61 mln zł (wysokość dotacji zakwalifikowanych do dofinannsowania) Firma, która zajęła 2. miejsce uzyskała wynik o ponad 100 mln gorszy - EGC na tym tle wydaje się być niekwestionowanym liderem
2012 "Fundusze Europejskie" pismo ogólnopolskie Najskuteczniejsze firmy doradcze - dotacje dla MŚP 3 136 (ilość projektów zakwalifikowanych do dofinansowania) Dwa pierwsze miejsca powyżej 140 projektów
2012 "Fundusze Europejskie" pismo ogólnopolskie Najskuteczniejsze firmy doradcze - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1 345,88 mln zł (wysokość dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania) Dwa pierwsze miejsca powyżej 300 mln zł
2012 "Fundusze Europejskie" pismo ogólnopolskie Najskuteczniejsze firmy doradcze - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 1 97 (ilość projektów zakwalifikowanych do dofinansowania) Jedyna firma, która przekroczyła liczbę 90
2012 "Fundusze Europejskie" pismo ogólnopolskie Najskuteczniejsze firmy doradcze - Regionale Programy Operacyjne. Liderzy w województwach 1 42 (projekty zakwalifikowane do dofinansowania w ramach RPO) 15 projektów - wynik firmy, która zajęła 2. miejsce w województwie
2012 "Fundusze Europejskie" pismo ogólnopolskie Najskuteczniejsze firmy doradcze - Kredyt technologiczny 2 69,63 mln zł (wysokość dotacji) Pierwsze miejsce 108,50 mln
2012 "Fundusze Europejskie" pismo ogólnopolskie Najskuteczniejsze firmy doradcze - Kredyt technologiczny 2 27 projektów Pierwsze miejsce 35 projektów
2007-2013 "Warsaw Business Journal" Firmy pozyskujące dotacje unijne - ranking według sumy przyznanych dotacji (programy 2007 - 2013 [ do 31 stycznia 2013r.]) 4 2,039.7 mln zł (z czego: 1,804.5 mln dla MŚP, 221,4 mln dla dużych przedsiębiorstw, 13,8 mln dla administracji publicznej) EGC jest liderem w dotacjach dla MŚP - firmy, które zajęły pierwsze trzy miejsca mają w tym sektorze znacznie gorsze wyniki. Tylko firmy, z czterech pierwszych miejsc przekroczyły kwotę 2 mld w klasyfikacji ogólnej
2007 - 2013 "Warsaw Business Journal" Firmy pozyskujące dotacje unijne - ranking według liczby zakwalifikowanych projektów (programy 2007 - 2013 [ do 31 stycznia 2013r.]) 1 525 projektów
2007 - 2011 "Warsaw Business Journal" Firmy pozyskujące dotacje unijne - ranking według sumy przyznanych dotacji (programy 2007 - 2013 [ do 31 grudnia 2011r.]) 4 1,514.3 mln zł (z czego: 1,311.0 mln dla MŚP, 191,6mln dla dużych przedsiębiorstw, 11,7 mln dla administracji publicznej EGC jest liderem w dotacjach dla MŚP - firmy, które zajęły pierwsze trzy miejsca mają w tym sektorze znacznie gorsze wyniki.
2007 - 2011 "Warsaw Business Journal" Firmy pozyskujące dotacje unijne - ranking według liczby zakwalifikowanych projektów (programy 2007 - 2013 [ do 31 grudnia 2011r.]) 1 365 projekty EGC jest liderem w dotacjach dla MŚP - firmy, które zajęły pierwsze trzy miejsca mają w tym sektorze znacznie gorsze wyniki.
2010 Forbes "Raport specjalny. Doradcy i fundusze UE" Doradcy dla firm - programy ogólnopolskie. Klasyfikacja generalna 3 384,0 mln zł
2010 Forbes "Raport specjalny. Doradcy i fundusze UE" Doradcy dla firm - programy ogólnopolskie. Dotacje dla MŚP 1 293,0 mln
2010 (na podstawie wyników z 2009r.) "Fundusze Europejskie" pismo ogólnopolskie Najskuteczniejsze firmy doradcze 2010 - dotacje dla MŚP (pod względem wysokości dotacji) 3 336,25 mln
2010 (na podstawie wyników z 2009r.) "Fundusze Europejskie" pismo ogólnopolskie Najskuteczniejsze firmy doradcze 2010 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (pod względem liczby zakwalifikowanych projektów) 2 44 projekty
2010 (na podstawie wyników z 2009r.) "Fundusze Europejskie" pismo ogólnopolskie Najskuteczniejsze firmy doradcze 2010 - Regionalne Programy Operacyjne. Liderzy w województwach 1 współczynnik dofinansowania projektów na poziomie 94% (49 projektów zakwalifikowanych)
2007-2009 "Fundusze Europejskie" pismo ogólnopolskie Najskuteczniejsze firmy doradcze 2007-2009 - dotacje dla MŚP (pod względem wysokości dotacji) 1 270,932 mln zł
2007-2009 "Fundusze Europejskie" pismo ogólnopolskie Najskuteczniejsze firmy doradcze 2007-2009 - dotacje dla MŚP (pod względem liczby zakwalifikownych projektów) 3 41 projektów
2007-2009 "Fundusze Europejskie" pismo ogólnopolskie Najskuteczniejsze firmy doradcze 2007-2009 - dotacje dla przedsiębiorstw (pod względem wysokości dotacji) 2 285,267 mln zł Jedynie firmy, które zajęły trzy pierwsze miejsca przekroczyły kwotę 200 mln zł
2007-2009 "Fundusze Europejskie" pismo ogólnopolskie Najskuteczniejsze firmy doradcze 2007-2009 - dotacje dla przedsiębiorstw (pod względem liczby zakwalifikowanych projektów) 3 44 projekty
2007-2009 "Fundusze Europejskie" pismo ogólnopolskie Najskuteczniejsze firmy doradcze 2007-2009 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (pod względem wyskości przyznanych dotacji) 2 274,856 mln zł
2007-2009 "Fundusze Europejskie" pismo ogólnopolskie Najskuteczniejsze firmy doradcze 2007-2009 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (pod względem liczby zakwalifikowanych projektów) 1 46 projektów

Jesteśmy do dyspozycji