Pomagamy
osiagać sukces

Pomagamy Klientom osiągać sukces, pozyskując optymalne finansowanie dla ich projektów.

 

Zapewniamy poczucie komfortu płynące ze współpracy z profesjonalistami, którym można powierzyć swoje plany i dać mandat do samodzielnego działania. Dajemy Klientom pewność, że - współpracując z EGC – maksymalizują szanse na pozyskanie kapitału.

 

PROJEKTY INWESTYCYJNE ORAZ b+r

 

Oferujemy kompleksową obsługę procesu pozyskiwania dotacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich na wszystkich etapach:

 • ustalamy plany i potrzeby inwestycyjne naszych Klientów celem znalezienia najbardziej adekwatnych źródeł finansowania dostępnych w odpowiednim terminie;
 • konfrontując założenia inwestycji z kryteriami oceny wniosków obiektywnie lecz krytycznie weryfikujemy szanse uzyskania dotacji na realizację projektu w jego pierwotnym kształcie. Na tej podstawie przygotowujemy i prezentujemy Klientowi paletę rozwiązań – proponowanych przez naszych specjalistów modyfikacji projektu oraz koniecznych do przeprowadzenia działań celem uzyskania większej liczby punktów w procesie oceny;
 • bazując na poczynionych wspólnie z Klientem ustaleniach oraz wnioskach płynących z przeprowadzonego procesu analityczno-konsultacyjnego, pomagamy we wdrożeniu zaproponowanych rozwiązań doradczych, co jest procesem delikatnym i czasochłonnym;
 • przygotowujemy wymaganą dokumentację aplikacyjną, która jest zwieńczeniem przeprowadzonego wcześniej procesu doradczego;
 • pilotujemy komunikację towarzyszącą procesowi formalnej i merytorycznej oceny aplikacji;
 • uczestniczymy w Panelach Ekspertów, przeprowadzając Klienta przez proces prezentacji projektu przed komisją oceniającą: opracowujemy prezentację oraz asystujemy /reprezentujemy Klienta podczas jej omawiania;
 • nadzorujemy procedury towarzyszące podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu;
 • rozliczamy pozyskane dla projektu wsparcie finansowe aż do momentu uzyskania środków na konto Klienta, w tym wspólnie z Klientem monitorujemy realizację inwestycji pod kątem zgodności z założeniami projektowymi.

Nasz zespół zaangażowanych i wyspecjalizowanych menedżerów z działu Finansów i Rozliczeń z powodzeniem rozliczył dotychczas ponad tysiąc projektów, na bieżąco prowadząc ich pomiędzy 120 a 140 w całym kraju.

 

Powodem do dumy z dobrze wykonanych zadań jest dla nas fakt, że Klienci wracają do EGC z nowymi pomysłami na inwestycje często jeszcze zanim zakończą realizację poprzednich projektów.

Nasze sukcesy
ranking

Dowiedz się więcej
 

Polska Strefa Inwestycji (PSI)

 

Jeżeli planujesz w najbliższym czasie przeprowadzić inwestycje związane z rozbudową lub doposażeniem swojego przedsiębiorstwa istnieje możliwość uzyskania związanych z tym znaczących zwolnień podatkowych.

Polska Strefa Inwestycji (PSI) jest alternatywą dla dotacji unijnych polegającą na zwolnieniu od podatku PIT/CIT dochodów z nowej inwestycji. Zwolnienie podatkowe w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz regionu może wynieść do 70% wartości zrealizowanej inwestycji.

Dla kogo?

 • MŚP,
 • duże przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej

Doradztwo kredytowe

pozyskiwanie finansowania na inwestycje

 

Naszym celem jest umożliwienie Klientowi realizacji inwestycji poprzez pozyskanie kapitału, który będzie dla niego optymalnie najtańszy i płynny. Z tego względu szczególne miejsce w oferowanym przez nas wsparciu zajmuje przegląd i pomoc w skorzystaniu z takich instrumentów finansowych, jak: preferencyjne pożyczki, fundusze poręczeniowe, kredyty podlegające umorzeniu, kredyty prośrodowiskowe itp. (m.in. z oferty NFOŚiGW, WFOSiGW czy BOŚ).

Doświadczenie zdobyte przy rozliczaniu ponad tysiąca projektów obejmuje współpracę z niemal wszystkimi bankami w Polsce. Dlatego w sytuacji, gdy zachodzi konieczność skorzystania ze stricte komercyjnej oferty handlowej banków, jesteśmy w stanie pozyskać z rynku najlepsze oferty kredytowe, przygotowane specjalnie pod kątem inwestycji. Klientowi pozostaje jedynie wybór najkorzystniejszego rozwiązania.

 
 

Biznes plany

i studia wykonalności

 

Opracowujemy kompletne biznes plany i studia wykonalności obejmujące zarówno część opisową prezentowanych inwestycji jak i kompletne prognozy finansowe, w tym prognozowane sprawozdania (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) oraz szeroki wachlarz wskaźników finansowych. Stanowiły one element ponad tysiąca projektów inwestycyjnych opracowanych i rozliczonych przez naszą firmę, które uzyskały finansowanie bankowe i leasingowe.

W przypadku biznes planów przygotowywanych pod kątem uzyskania kredytu reprezentujemy Klientów w kontakcie z bankami i weryfikujemy, na ich życzenie, przyjmowane w dokumentach założenia – aż do momentu uzyskania pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Doradztwo

Inwestycyjne

 

Kojarzymy i łączymy partnerów w biznesie, pomagamy zdobywać środki na rozwój ciekawych pomysłów inwestycyjnych oraz przedsięwzięć na każdym etapie rozwoju.

Klientom zainteresowanym pozyskaniem kapitału w zamian za udziały oferujemy nawiązanie kontaktu ze współpracującymi z nami inwestorami indywidualnymi i instytucjonalnymi. Wspomagamy proces wyboru najlepszej oferty i wejścia kapitałowego. Nasza propozycja obejmuje współpracę z aniołami biznesu, funduszami zalążkowymi, funduszami typu Venture Capital, Private Equity, a także inwestorami branżowymi. W razie potrzeby pomagamy także znaleźć inwestora, który umożliwi Klientowi wyjście z inwestycji.

W projekty będące we wczesnej fazie rozwoju, które mają potencjał do wzrostu w oparciu o innowacyjny produkt lub technologię inwestujemy sami poprzez współfinansowany ze środków Unii Europejskiej fundusz zalążkowy EGC Seed Capital, którym zarządzamy.

 

Jeżeli masz pomysł,
zapał i energię

czekamy na Ciebie

dowiedz się więcej

Fundusz zalążkowy

EGC Seed Capital

 

Zarządzamy funduszem typu "seed capital", który wspiera przedsiębiorców szukających wsparcia doradczego i kapitałowego we wczesnej fazie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z obszaru life sciences, ochrony środowiska i nowych technologii:

 • identyfikujemy pomysły, które charakteryzują się silną przewagą konkurencyjną, istotnymi barierami wejścia na rynek i globalnym potencjałem;
 • zapewniamy preinkubację wybranych przedsięwzięć, oferując szeroki wachlarz usług z zakresu zakładania i zarządzania przedsiębiorstwem, doradztwa finansowego, strategicznego, podatkowego, prawnego, marketingowego, w zakresie prawa patentowego i własności intelektualnej, księgowego oraz badań technicznych i rynkowych;
 • inwestujemy w wybrane projekty do kwoty 200.000 EUR: wspólnie z pomysłodawcami powołujemy nowe firmy, w których obejmujemy część udziałów; wspieramy spółki portfelowe swoim doświadczeniem i wiedzą, budując ich wartość dla wszystkich udziałowców.

Szczegółowa oferta: www.egcseedcapital.pl

Projekt EGC seed capital jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Venture

Capital

 

Klientom szukającym partnera gotowego zapewnić wejście kapitałowe na poziomie wyższym niż fundusz zalążkowy pomagamy nawiązać współpracę z funduszami podwyższonego ryzyka typu venture capital lub inwestorami prywatnymi. Jest to również interesująca opcja dla jednostek, które korzystają z kapitału funduszy zalążkowych, a dalszy rozwój ich projektów wymaga pozyskania dodatkowego koinwestora. Naszym strategicznym partnerem jest fundusz Satus Venture.

Zapewniliśmy wsparcie m.in. dla:

 • LIW Care Technology Sp. z o.o. - polskiego producenta innowacyjnych urządzeń rehabilitacyjnych dla dzieci i dorosłych. Więcej na www.liwcare.pl
 • Ksi.pl Sp. z o.o. – firmy działającej w obszarze technologii informatycznych. Więcej na www.ksi.pl
 • Centrum Badawczo Rozwojowego EPAR Sp. z o.o. – twórcy „Zderzaka Łągiewki” oraz zwycięskiej technologii, uznanej przez Międzynarodową Federację Organizacji Wynalazczych (IFIA) najlepszym wynalazkiem I Dekady XXI wieku. Więcej na www.epar.pl
 • OK System – firma oferuje abonamenty umożliwiające korzystanie z najszerszej na rynku gamy usług sportowych, rekreacyjnych i prozdrowotnych
 • PiLab - firma działająca w obszarze technologii informatycznych BIG DATA.
 
 

Doradztwo

gospodarcze

 

Nasze wieloletnie doświadczenie we wspieraniu Klientów w planowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych oraz budowane przy tej okazji relacje ze specjalnymi strefami ekonomicznymi, samorządowymi jednostkami obsługującymi inwestorów i instytucjami finansowani dyskontujemy też w usługach doradztwa gospodarczego. Ofertę kierujemy zarówno do polskich firm jak i zagranicznych inwestorów planujących nowe inwestycje w Polsce:

 • pomagamy w zakładaniu oraz nabywaniu spółek kapitałowych, w tym oferujemy do sprzedaży zarejestrowane i w pełni operacyjne spółki typu shelf companies;
 • wybieramy wspólnie z Klientem najkorzystniejszą lokalizację dla nowej inwestycji.

Współpracujemy z kancelariami prawnymi, kancelariami patentowymi, instytutami naukowymi oraz jednostkami eksperckimi opiniującymi technologie.

Jesteśmy do dyspozycji