Bon na cyfryzację


Bon na cyfryzację finansuje nowe rozwiązania procesowe i ich wdrożenie do praktyki przedsiębiorstwa oraz, dodatkowo, nowe produkty i ich wprowadzenie na rynek. Wszystko to poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych, które mają za zadanie radykalnie zmienić model działania firmy i ewentualnie unowocześnić produkty. Transformacja cyfrowa ma również łagodzić skutki i ograniczać ryzyka wynikające z pandemii COVID-19. Dotacja rozliczana będzie ryczałtowo, na podstawie faktur i innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty.


Dla kogo?


Możesz złożyć wniosek, jeśli jesteś:

 • Mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą


Na co?


 • Usługi programistyczne w tym licencje
 • Maszyny i urządzenia
 • Urządzenia do przesyłu, magazynowania danych
 • Usługi szkoleniowe
 • Gotowe oprogramowanie w tym licencje
 • Sprzęt komputerowy
 • Niskocenne składniki majątku
 • Usługi doradcze


Kiedy?


 • Start - 20 września 2021
 • Zakończenie - 20 października 2021


Ile?


Budżet:

 • 110 mln PLN jako pomoc de minimis
 • Koszty kwalifikowane od 60 000 do 300 000 PLN

Grant:

 • Do 85% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 255 000 PLN


Zapewniamy


Wsparcie doradcze na każdym etapie procesu aplikacji:

 • ewaluacja koncepcji i możliwości finansowania
 • poszukiwanie partnerów
 • przygotowanie wniosków, modeli finansowych
 • przygotowanie do panelu ekspertów
 • rozliczenie dotacji i zarządzanie projektem

Jesteśmy do dyspozycji