Aktualności
i wydarzenia

Największy projekt na infrastrukturę B+R

Największy projekt na infrastrukturę B+R 22.09.2016
Kolejny sukces w obecnej perspektywie. Wśród 19 projektów rekomendowanych do dofinansowania, w ramach Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw RPO Województwa Łódzkiego, nie zabrakło inwestycji naszego klienta. Zgłoszony przez SENSILAB Polska projekt jest też największym pod względem wartości spośród wszystkich projektów na infrastrukturę B+R, jakie wyłonione zostały do dofinansowania w konkursie dla przedsiębiorstw województwa łódzkiego.
LISTA
powrót

Jesteśmy do dyspozycji