Aktualności
i wydarzenia

EGC z sukcesem w konkursach POIR

EGC z sukcesem w konkursach POIR 10.05.2016

W pełni angażujemy nasze zasoby w maksymalne wykorzystanie dostępnych możliwości wspierania rozwoju naszych partnerów. Szybko więc budujemy doświadczenia w możliwie szerokim zakresie konkursów na projekty badawcze i inwestycyjne w ramach POIR.

Nasi Klienci odnieśli już zwycięstwa w:
- Szybkiej ścieżce (Poddziałanie 1.1.1)
- Demonstratorze (Poddziałanie 1.1.2)
- Inwestycjach w infrastrukturę B+R (Działanie 2.1.)
- Badaniach na rynek (Poddziałanie 3.2.1.)

Wspólnie czekamy na wyniki oceny ponad 100 przygotowanych przez nas projektów, w tym w ramach Kredytu na Innowacje (Poddziałanie 3.2.2).
powrót

Jesteśmy do dyspozycji