Aktualności
i wydarzenia

EGC rośnie w siłę

EGC rośnie w siłę 25.08.2015

Po Łodzi, gdzie znajduje się główna siedziba firmy, na mapie rozwoju EGC pojawiły się oddziały w Warszawie i we Wrocławiu. Warszawskim pokieruje Marzena Tymińska-Ładziak, do niedawna Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego.
 
Marzena Tymińska-Ładziak ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych. Z BGK była związana zawodowo przez ostatnich dziewięć lat. Nadzorowała całokształt procesów związanych z zarządzaniem Funduszem Kredytu Technologicznego, począwszy od ustanowienia wewnętrznych systemów organizacyjno-kontrolnych, poprzez definiowanie zasad współpracy z bankami, przewodniczenie komisji oceny i wyboru inwestycji technologicznych, podpisywanie umów z przedsiębiorcami i nadzór nad realizacją projektów, po udział w pracach legislacyjnych nad aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie funduszu. W sumie sprawowała kontrolę nad finansowaniem i realizacją prawie siedmiuset inwestycji dotyczących wdrożeń nowych technologii o łącznej wartości ponad 400 mln Euro.

Za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój Banku dwukrotnie otrzymała nagrodę Prezesa BGK. Ustanowiony i funkcjonujący pod jej kierownictwem system zarzadzania i kontroli Funduszu Kredytu Technologicznego rokrocznie otrzymywał najwyższą ocenę Ministerstwa Finansów - Instytucji Audytowej - nadzorującej absorpcję Funduszy Europejskich z ramienia KE. Proces realizacji Kredytu technologicznego pod kierownictwem Marzeny Tymińskiej-Ładziak jest doceniany również przez sektor bankowy. Wyniki badań przeprowadzone przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową na zlecenie Związku Banków Polskich (opublikowane w 2013 r.) pokazują, że  jakość współpracy z przedsiębiorcami i partnerami sektora finansowego oraz kompetencje kadr w instytucji wdrażającej Kredyt technologiczny, zostały ocenione najwyżej spośród 25 krajowych instytucji wdrażających programy UE. W jej zawodowym portfolio jest także m.in. kilkuletnia współpraca z administracją rządową i samorządową, w tym kierowanie Departamentem Funduszy Europejskich w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.
 
Jako Dyrektor ds. Programów EU w EGC oraz kierując warszawskim oddziałem spółki, Marzena Tymińska-Ładziak sprawuje nadzór merytoryczny nad pozyskiwaniem bezzwrotnego i zwrotnego finansowania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw i innowacji technologicznych. Jej wiedza ekspercka i doświadczenie z zakresu rozwoju i funkcjonowania biznesu, usług związanych z nowymi technologiami i wsparciem UE na rzecz innowacyjności, w tym pozyskiwania kapitału w ramach Kredytu Technologicznego, stanowi nieoceniony wkład w jakość zapewnianego Klientom wsparcia.
powrót

Jesteśmy do dyspozycji