Aktualności
i wydarzenia

Fundusze unijne w nowej perspektywie - zapraszamy na konferencję

Fundusze unijne w nowej perspektywie - zapraszamy na konferencję 30.12.2014
Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej  przez EGC, PKO BP oraz Zachodnią Izbę Gospodarczą konferencji  „Jak pozyskać środki unijne na inwestycje, prace B+R, wdrażanie innowacji w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020”, poświęconej pozyskiwaniu środków unijnych w nowej perspektywie finansowej, która odbędzie się 13 stycznia we Wrocławiu


Agenda:

8:30 - 9:00 - Rejestracja
9:00 - 9:10 - Przywitanie gości – Marek Pasztetnik Prezes Zarządu ZIG
9:10 - 9:40 - Ogólna sytuacja gospodarcza na świecie i w Polsce – Piotr Bujak Senior Ekonomista PKO Banku Polskiego SA
9:40 - 10:10 - Perspektywa finansowa 2014 – 2020 – Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
  • podstawowe informacje na temat Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój”
  • cele, beneficjenci, zakres wsparcia, komplementarność z innymi programami
10:10 - 10:40 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego – Maciej Zathey - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
  • podział środków w RPO Województwa Dolnośląskiego, cele, beneficjenci, zakres wsparcia
10:40 - 11:00 - Przerwa kawowa
11:00 - 12:30 - Jak pozyskać środki unijne na inwestycje, prace B + R, wdrażanie innowacji w ramach PO IR oraz RPO –Tomasz Kęcerski, Dyrektor Zarządzający firmy EGC Sp. z o.o. Sp. j.
  • zakres i możliwości współpracy w sprawie pozyskania wsparcia na projekty B+R+I
  • przygotowanie do aplikowania o wsparcie na przykładzie Kredytu Technologicznego (przykłady dobrych praktyk)
12:30 - 13:00 - Lunch
13:00 - 13:30 - Prezentacja Ośrodka Współpracy Nauki z Gospodarką – dr inż. Katarzyna Kozłowska, Politechnika Wrocławska, Zastępca Dyrektora Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką
13:30 - 13:50 - Procedury ochrony zgłoszeń patentowych i wzorów użytkowych (wymogi ochrony, przydatność dla procesu ubiegania się o środki UE, kraj czy zagranica? - Adam Pawłowski, Europejski Rzecznik Patentowy, Polski Rzecznik Patentowy

Miejsce: Centrum-Biznesowo-Konferencyjne ZIG, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, Wrocław.

W celu rejestracji prosimy o przesłanie do 9 stycznia 2015 roku wypełnionego formularza zgłoszeniowego (pobierz) na adres  konferencja@zig.pl.
powrót

Jesteśmy do dyspozycji