Aktualności
i wydarzenia

Kolejny sukces EGC

30.07.2021
Przedsiębiorstwo Dar-Stal Dariusz Zaława otrzymało 10 024 212,91 zł dotacji w ramach konkursu POIR 1.1.1 na realizację projektu dotyczącego opracowania nowej technologii produkcji rur spawanych ze stali wielofazowych CP i DP obrobionych cieplnie.

Projekt został wysoko oceniony przez ekspertów uzyskując 14 z 16 możliwych punktów. Przedsięwzięcie stanowi przełom w branży, ponieważ do tej pory żaden z liczących się ich producentów nie wytwarzał rur spawanych ze stali wielofazowych CP i DP, z uwagi na brak odpowiedniej technologii ich produkcji. Wspólne wysiłki przedsiębiorstwa Dar-Stal oraz naukowców z Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej i Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach pozwolą opracować nowy wyrób wraz z technologią jego wytwarzania. Rezultat projektu w postaci rur spawanych znajdzie szerokie zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym, jako elementy służące do budowy maszyn i pojazdów.

Ich unikatowe właściwości pozwolą na ograniczenie masy produkowanych pojazdów i urządzeń przy jednoczesnym wzroście ich wytrzymałości.
powrót

Jesteśmy do dyspozycji